Järvenpään Yhteiskoulu

Hubu-ehkäisevän päihdetyön tunteja 8. luokkalaisille

Hubu® on ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä, keskustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista.

Hubu® -kokonaisuuteen sisältyy keskusteluun pohjautuvat kahden oppitunnin mittaiset päihdekasvatustunnit 8. luokkalaisille.

Takaisin

Netland-tuotantoa