Järvenpään Yhteiskoulu

MOK- eli Monialaisten OpintoKokonaisuuksien teemaviikkoa vietettiin Yhteiskoululla ja Juholan koululla huhtikuun alussa. Työskentelyyn oli varattu aikaa kahden 45 minuutin mittaisen oppitunnin verran neljänä päivänä. Oppilaat oli jaettu eri-ikäisistä oppilaista koostuviin ryhmiin, joissa työskenneltiin yhdessä. Mok 1 Mok2
Yhdessä ryhmässä aiheena oli ilmastonmuutos. Ryhmässä oli 80 oppilasta Juholan 1. luokalta sekä Yhteiskoulun 3. luokalta ja luokilta 7C ja 7D. Työskentely tapahtui työpajoissa. Mitä päivien aikana tapahtui? Tässä lyhyt raportti MOK-päivistä!  Mok3  Mok4
Maanantaina ja tiistaina 1.-2.4. valmisteltiin 4-5 hengen ryhmissä ilmastonmuutokseen liittyviä pelejä (Alias ja erilaiset lautapelit), laadittiin kamerakynätehtäviä, suunniteltiin gallup-kyselyitä, tehtiin Kahoot-visa sekä tietokilpailu, suunniteltiin ja valmistettiin lajittelu/kierrätysbingo sekä tehtiin ulkoleikkiohjeita ja tehtävärastirata. Keskiviikkona ja perjantaina muiden ryhmien valmistamia työpajoja kierreltiin kokeilemassa. Perjantaina tehtiin lisäksi itsearvioinnit omasta työskentelystä MOK-päivien aikana ja annettiin palautetta päivien kulusta. Ilmastonmuutosteeman äärellä oltiin monesta eri näkökulmasta. Sää suosi MOK-päivinä, ja oli mukavaa, kun päivien aikana ehti kirmailla ulkonakin :)  Mok5  Mok6
 Mok7  Mok8  Mok9
Mok10 Mok11 Mok12
Mok13 Mok14 Mok15
Mok16 Mok17 Mok18

Climate change as a focus during the theme week

At the beginning of April 2019, we had special workshops during one week at the Järvenpää elementary school. We worked two lessons of 45 minutes during four days. The pupils were divided into groups of pupils of different ages working together. One group focused on climate change.

The group had 80 pupils aged from 8 to 14 and they worked in the workshops. What happened during the days? Here's a brief report! Ideas can be freely copied at your place! During the first and second workshop days, climate change-related games (Alias and various board games) were prepared in the groups of 4-5 people, camera pen tasks, gallup quizzes were designed, Kahoot-visa and quizzes were made, sorting / recycling bingo was designed and prepared. Additionally, instructions for outdoor activities were made and prepared.

On the third and fourth day, the pupils were able to work in the workshops prepared by the other groups. Finally, self-assessments were carried out about the work during the theme days and feedback was given on the theme days. During these days, there were many different perspectives on climate change.

 

Netland-tuotantoa