Järvenpään Yhteiskoulu

Järvenpään Yhteiskoulu JYK

NÄMÄ SIVUT OVAT VANHENTUNEET JA POISTUVAT HELMIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ!!

UUDET PERUSOPETUKSEN YHTEISET SEKÄ KOULUKOHTAISET SIVUT LÖYTYVÄT OSOITTEESTA:

https://www.jarvenpaa.fi/opetus-ja-kasvatus/perusopetus/koulut/jarvenpaan-yhteiskoulu-2

 

 

 

Tiedote huoltajille lähiopetukseen palaamisesta 14.5.2020


Tiedote koulun toimintakäytänteistä 14.5. alkaen Järvenpään Yhteiskoulussa sekä Juholan yksikössä

 

Tästä linkistä Wilman kirjautumissivuille:  https://jarvenpaa.inschool.fi/login 


Yhteiskoulun verkkolehden/blogin osoite: https://jarvenpaanyhteiskoulunverkkolehti.blogspot.com

 

kouluarkikuva35

 

Järvenpään Yhteiskoulu on perustettu vuonna 1928. Koulun tiloissa toimi aikanaan myös Järvenpään lukio.

Peruskoulun toiminta uudistuneena yhtenäiskouluna alkoi 11.8.2009.

Koulussamme aloittaa lukuvuoden 19-20 466 oppilasta. Luokkia on yleisopetuksen alakoulussa 9, yläkoulussa 10 ja Juholan yksikössä 13.

Opetusta annetaan JYK:n "kampuksen" alueella viidessä rakennuksessa: vanhassa yläkoulurakennuksessa ovat liikunnan, käsityön ja kotitalouden luokat, Urheilukentän koulussa yleisopetuksen luokat 3.-6., Kansakoulukadun moduulissa luokat 1.-2., vaativimman erityisen tuen (Juholan yksikön) luokista 11 Juholan rakennuksessa ja Kansakoulunkadun vanhassa rakennuksessa sijaitsevat kuntouttavat luokat sekä toinen teknisen työn tila.

Harjulan koulun luokat 4.-5. opiskelevat myös Urheilukentän koulun tiloissa ja osallistuvat arkeemme ja toimintoihimme.

Järvenpään Yhteiskouluun yhdistyi 1.8.2019 alkaen myös samassa pihapiirissä toimiva Järvenpään erityiskoulu Juholan koulu

Koulujen sivut tullaan yhdistämään lukuvuoden aikana.

Yläkoulu pieni kuva, kesä Alakoulu pieni kuva, kesä juhola_2

Ruokailu, tekstiilityö, tekninen työ, liikunta
ja kotitalous

Urheilukatu 7-9

Tekninen työ

Kansakoulukatu 1

Juholan yksikkö, 1.-luokat, vaativimman
erityisen tuen ryhmiä

Sipoontie 12

Koulun esittelyvideo: Järvenpään Yhteiskoulu (mp4)


Ajankohtaista

Tällä hetkellä ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

Luokka-asteet
1-9
Koulun osoite
Moduuli
Urheilukatu 8,
04400 Järvenpää

Henkilökunnanhuone 040 315 2293

Juholan yksikkö
Sipoontie 12
04400 Järvenpää

Henkilökunnanhuone 040 315 2410

Rehtori
Pia Pohjanpalo
040 315 2301
pia.pohjanpalo@jarvenpaa.fi

Apulais-/vararehtori
Asta Pekkala
040 315 2276
asta.pekkala@jarvenpaa.fi

Maritta Mäkipää
040 315 2161
maritta.makipaa@jarvenpaa.fi

Opettajat

Moduuli
Henkilökunnanhuone 040 315 2293

Juholan yksikkö
Henkilökunnanhuone 040 315 2410

Koulusihteeri
Ritva Alanne
040 315 3831
ritva.alanne@jarvenpaa.fi
Koulun sähköposti
Henkilökunnan sähköpostit pääsääntöisesti: etunimi.sukunimi (at)edu.jarvenpaa.fi
Netland-tuotantoa