Järvenpään Yhteiskoulu

Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen

 Kiusaamisen vastainen toimintamalli

KIUSAAMISEN ENNALTAEHKÄISY JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUSSA

 • Koulun järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa ja lukuvuoden kuluessa tarpeen tullen.
 • Tehokas välituntivalvonta kaikilla välitunneilla ja tauoilla luo turvallisuuden tunnetta.
 • Yhteistyö eri luokkien välillä lisää tuttuutta ja luo turvallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta
 • Ryhmäyttämiseen kiinnitetään huomiota erityisesti lukuvuoden alussa. Ryhmässä toimimisen taitoja harjoitetaan läpi vuoden.
 • Tukioppilaiden ohjaamia ryhmäyttämistunteja 7.-luokkalaisille pitkin lukuvuotta.
 • Kaupungin nuorisotyön teematunnit 7.- ja 9.-luokkalaisille lisäävät mielekkyyttä omassa ryhmässä toimimiseen.
 • Mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen liittyviä teemoja käsitellään ja taitoja harjoitellaan eri oppitunneilla koko peruskoulun ajan erillisen suunnitelman mukaan.

 

 

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUSSA

 • Opettajat puuttuvat näkemäänsä kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen keskustelemalla kiusaamisessa mukana olleiden kanssa ja omalla hyvän käytöksen esimerkillään. Opettaja tiedottaa asiasta luokanopettajaa tai -valvojaa.
 • Luokanvalvoja tai luokanopettaja keskustelee mukana olleiden oppilaiden kanssa ja on yhteydessä koteihin. Sovitaan tilanteen seurannasta ja jatkotoimenpiteistä.
 • Jos kiusaaminen jatkuu, luokanopettaja tai luokanvalvoja ottaa koulun selvittelytiimiläiset mukaan selvittelyyn. Mukaan voidaan kysyä tarpeen mukaan myös koulun pedagogisen tiimin jäseniä (kuraattori, opot, rehtori..) tai koulupoliisia. He keskustelevat mukana olleiden oppilaiden kanssa ja ovat yhteydessä koteihin. Sovitaan tilanteen seurannasta ja jatkotoimenpiteistä.
 • Tarpeen mukaan jatkotoimia – ohjaaminen terveydenhoitajalle, kuraattorille, Nuovoon, perheneuvolaan tai perhetyöhön.

 

Koulussa on käytössä myös vertaissovittelu Verso ja restoratiivinen Resto-toimintamalli..

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Netland-tuotantoa