Järvenpään Yhteiskoulu

Kouluarkikuva vko 36: Sovittelua VERSON avulla

verso

Koulussa ollaan kaikkien tunteiden äärellä. Kun ollaan koko ajan tekemisissä muiden ihmisten kanssa, välillä syntyy myös toraa, kinaa ja kiistoja. Jotta paha mieli ei ota ketään pitkäksi aikaa valtaansa ja erimielisyydet kasva riidaksi, on hyvä pyrkiä sopimaan asiat mahdollisimman varhain.

VERSO-ohjelma tarjoaa kohtaamisen menetelmiä koulun arkeen. Ideana on, että monesta hankalastakin asiasta päästään keskustelemisen ja sovittelemisen kautta eteenpäin. Verso-sovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat erimielisyyden osapuolia itse keskustellen löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia noudattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan.

Ensimmäistä valtakunnallista VERSO-teemaviikkoa vietettiin viikolla 36. Teemaviikon tarkoituksena on pitää Versoa esillä kouluissa ja muistuttaa, että sovittelu kantaa ja kannattaa. JYK:ssä teemaviikko näkyi mm. siten, että uudet Verso-koulutukseen osallistuvar oppilaat eri luokilta oli valittu, ja heille järjestettiin koulutus Verso-ohjaajana toimimisesta torstaina 5.9.2019

Lue lisää: http://sovittelu.com/vertaissovittelu/

Netland-tuotantoa