Järvenpään Yhteiskoulu

5 pointtia liikkumisesta

1. Liikkuva koulu on hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on, että oppilaan jokaisessa koulupäivässä olisi tunti liikkumista. Liikkuminen voi sijoittua koulumatkoihin, välitunteihin ja/tai oppitunneille.

2. Iso osa peruskouluikäisistä ei liiku riittävästi.

3. Koulupäivän aikana tapahtuvan liikunnan ei tarvitse olla hikiliikuntaa eikä tapahtua liikuntatunneilla. Tärkeintä on, että oppilas nousee välillä ylös tuolistaan!

4. Liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus ovat yhteydessä hyviin oppimistuloksiin eri oppiaineissa. Liikkumisen merkitys aivotoiminnalle ja aivojen aktiivisuuteen on merkittävä.

5. Vierailut, retket, siirtymiset, kiertävät ryhmätyöpisteet, seisomatyöpisteet, taukoliikunta ja monisteiden ynnä muiden opetusmateriaalien haku esim. luokan edestä tarjoavat hyviä liikkumisen lisäämisen ja istumisen vähentämisen mahdollisuuksia oppitunneille. Opetus itsessään voi olla monin tavoin toiminnallista.

Tyhjänä Liikkuva koulu



Netland-tuotantoa