Järvenpään Yhteiskoulu

Liikkuva koulu/Nouse ylös!

Kouluissa ja työpaikoilla istutaan liian paljon. Kotona ja harrastuksissakin usein istutaan. Istumisella ja muulla paikallaan ololla on todettu olevan yhteys useiden pitkäaikaissairauksien ilmaantumiseen. On tilanteita, joissa on hyvä ja tarpeen istua alas, mutta arjesta löytyy myös monia tilanteita, joissa voisi istumisen sijaan toimia seisten tai muuten liikkuen. Muun muassa seuraavilla toimilla pientä liikettä saa helposti arkeen. Mitkä ovat sinulle jo tuttuja, mitä voisit lisätä?

- Televisio-ohjelman tai elokuvan voi katsoa seisten, kuntopyörää polkien tai kotijumpaten.
- Oppitunneilla istumisen sijaan voi välillä seistä. Helpolla tavalla seisomatyöpisteen saa rakennettua nostamalla tuoli pöydän päälle seisontatyöpistekorokkeeksi.
- Opettajat kannattaa haastaa suunnittelemaan ja pitämään oppitunteja, joissa on enemmän liikkumista mukana! Internetistä löytyy mm. taukojumppavideoita!
- Välituntisin pihalla voi keksiä kavereiden kanssa monenlaista tekemistä. Voi myös kävellä koulua tai koulun pihaa ympäri, jos muu välituntiliikunta ei houkuta. Samalla voi jutella vaikka kuulumisia.
- Oppitunneilla voi istua jumppapallon päällä, jos niitä on saatavilla. Joissakin luokissa on!
- Koulumatkat kannattaa tehdä kävellen, pyörällä tai muuten liikkuen!

Tietoa liikkumattomuudesta sekä vinkkejä liikkuvaan elämäntapaan ja arkeen:

http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumattomuus

LKhe  
   

 

 

Netland-tuotantoa