Järvenpään Yhteiskoulu

Liikkuva koulu Järvenpäässä

Järvenpää on ollut vuodesta 2015 mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -hankkeessa. Vuoden 2018 lopussa ohjelmassa oli mukana 93 % Suomen kunnista ja 90 % suomalaiskouluista. Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Liikkuvan koulun rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä. Tämä voi koostua pienistä liikuntapätkistä pitkin koulupäivää sekä koulumatkoista.

Liikkuvissa kouluissa esimerkiksi istutaan vähemmän, opiskellaan välillä toiminnallisilla menetelmillä, mahdollistetaan välitunneilla liikkuminen ja kannustetaan kulkemaan koulumatkat omin lihasvoimin. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen. Järvenpäässä "liikutetaan" kaikkia kouluikäisiä lapsia, vaikka hankkeessa painopisteenä ovat olleet erityisesti 5.–6. luokkalaiset sekä yläasteikäiset koululaiset, joilla liikunnan määrä saattaa vähentyä yläasteelle tultaessa.

Liikkuva koulu -hankekoordinaattorina toimii Järvenpäässä Jyri Marjamäki, joka on liikuttanut lapsia myös varhaiskasvatuksessa Liikkuva lapsuus -hankkeen myötä. Tarkoituksena on, että koulupäivän arkeen ujutetaan liikkumista matalalla kynnyksellä. Sen ei välttämättä tarvitse olla mitään suurimuotoista, vaan liikkumisen lisäämistä pienin teoin, istumisen tauottamista, seisten työskentelyä tai monistepaperin hakemista opettajalta sen sijaan, että opettaja jakaisi paperit. Hankkeen myötä oppilaille on toteutettu sähköinen kysely, jossa kysyttiin, mitä mieltä he ovat liikkumisensa nykytilasta ja liikutaanko koululla liikuntatuntien lisäksi muutenkin. Suurimmalle osalle liikkuminen on arjessa tärkeää ja koulussa liikutaan etenkin välitunneilla, retkien yhteydessä ja oppitunneillakin mm. taukojumpaten.

Järvenpäässä hankkeeseen ovat lähteneet innolla mukaan myös paikalliset urheiluseurat ja yritykset, joiden kanssa on ideoitu ja demottu toimintaa koulujen saleissa ja välituntipaikoilla, esimerkiksi rope skippingiä ja kamppailulajeja. Oppilaille on jaettu vapaa-ajan liikkumisen tueksi uimahallipasseja ja liikuntakortteja. Koulujen liikuntavastaavien tapaamisissa on jaettu vinkkejä ja ideoita liikunnan lisäämiseksi ja tukemiseksi: on mm. kerätty yhteen välitunti- ja taukojumppaleikkejä, jaettu tietoa seurojen järjestämistä liikuntakerhoista ja -turnauksista sekä pohdittu liikuntavinkkejä Helmeen ja valmisteltu liikunnallisia aamunavauksia.

Kolmivuotisen Liikkuva koulu -hankkeen aikana koulujen toimintakulttuurissa on tapahtunut muutosta. Yleinen tietoisuus ja myönteinen asenne liikkuvampaan koulupäivään on lisääntynyt. Myös välituntitarvikkeiden lainaus on lisääntynyt. Liikkuva koulu -hanke päättyy virallisesti kesäkuussa 2019. Tavoitteena on kuitenkin, että Liikkuvan koulun toimintaperiaatteet jäävät elämään koulun arkeen.

www.liikkuvakoulu.fi

Lkma

Netland-tuotantoa