Järvenpään Yhteiskoulu

Vanhemmat keskustelemassa koulun tarkoituksesta

Mikä on koulun tarkoitus? Mitkä ovat tärkeimmät opiskelu- ja työelämätaidot tulevaisuudessa? Miten koulu voi tukea vanhempien kasvatustehtävää? Mikä merkitys arjen hallinnan taidoilla on elämässä? Miten vanhempien kannattaa olla mukana lasten ja nuorten koulunkäynnissä? Muun muassa näistä kysymyksistä päästiin keskustelemaan ensimmäisessä Maailman suurimmassa vanhempainillassa 18.1.2017. Kyseessä on valtakunnallinen keskustelutapahtuma, josta on tarkoitus tehdä jokavuotinen perinne kouluihin. MSV
MSV 2 Illan aikana kuultiin, millaisissa uudentyyppisissä hankkeissa Järvenpään Yhteiskoulu on mukana ja millä tavalla esimerkiksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja laaja-alaisten taitojen opetusta on lähdetty toteuttamaan. Vanhempainyhdistyksen puheenvuoroissa nostettiin esille oppimaan oppimisen taidot yhtenä tärkeimpänä taitona työelämän kannalta ja muistutettiin, että vanhempainyhdistystoiminta tarjoaa hyvän väylän kodin ja koulun yhteistyölle,

www. maailmansuurinvanhempainilta.fi
Vanhempainyhdistyksen sivuille pääset koulun kotisivuilta vasemman reunan palkista Vanhempainyhdistys

MSV 3 MSV 4
Netland-tuotantoa