Järvenpään Yhteiskoulu

Mediapolulla

mediapolullaKoulumme pääsi keväällä 2016 mukaan Mediapolkuun. Mediapolku on projektikurssi, jolla yliopisto-opiskelijat opettavat eri medioiden hyödyntämistä peruskoululaisille. Opiskelijoiden koulutettavana oli keväällä luokka 7C, jonka neljä oppilasagenttia työstivät ryhmän aiheita myös Helsingin yliopistolla.

Mistä tämä Mediapolku ja sen toiminta saivat alkunsa? Niina Arvila Helsingin yliopistosta kertoo.

− Se sai alkunsa siitä, kun koettiin, etteivät alakoulujen ja yläkoulujen opettajat ole nykyään niin perillä siitä, miten teknologiaa voi hyödyntää opettamisessa, tai sitten muutenkaan perillä esimerkiksi erilaisista sovelluksista. Tätä kautta yliopisto-opiskelijat pystyvät suoraan teille nuoremmille opettamaan näitä taitoja, koska juuri nuoremmat oppivat hyvin nopeasti teknologiaa. Näin ollen nuoret voivat samalla opettaa opettajia.

Mikä on mediapolkutoiminnan tavoite?

− Tavoite olisi, että nämä oppilaat ja luokka oppisivat oppilasagenttien kautta jotain uutta, mitä opettajat eivät pysty heille opettamaan. Samalla sitten opettajat oppisivat hyödyntämään teknologiaa heidän opetuksessaan, tai sitten oppisivat sitä, miten media nykyään toimii. Haluttiin opettaa oppilaita ja opettajia.

Mitä osa-alueita on Mediapolussa tänä vuonna ollut?

− Meidän ryhmä on opettanut mediakasvatusta: Olemme keskittyneet sovelluksiin ja siihen, miten niistä lähtee asioita ja miten ne sovellukset toimivat. Halusimme myös kasvattaa tietoutta siitä, miten laajat tekijänoikeudet oikein ovat. Esimerkiksi nykyään on niin paljon vaikkapa meemejä. Mietimme sitä, mitä se oikeasti tarkoittaa, että käytät sitä kuvaa. Käsittelimme sitä, mitä kuvia saa käyttää ja mistä löytyy ilmaisia kuvia, joita saa käyttää opetuksessa. Sitten täällä on lisäksi ollut ohjelmointia, medianlukutaitoa, kuvien muokkausta, videon muokkausta ja esitelmien tekoa.

Monipuolista! Miten tämä kaikki on toteutettu oppilaiden kanssa?

− Tämä on toteutettu niin, että on ollut neljä tapaamiskertaa, joista kaksi on ollut yliopistolla ja kaksi niissä kouluissa, minne kyseinen ryhmä on kohdistettu. Aihetta on työstetty eteenpäin kolmen tunnin mittaisissa tapaamisissa. Ilmeisesti oppilaat ovat tykänneet, ja joka vuosi Mediapolku on saanut hyvää palautetta.

Sitten tärkeä kysymys: oletteko te itse oppineet tästä toiminnasta jotakin?

− Ollaan! Me olemme tosi eri taustoilta. Meitä on aina luokanopettaja-opiskelijasta teknisen puolen opiskelijoihin. Minä ja Hanna olemme oppineet enemmän opettamisesta ja ryhmän vetämisestä, ja Roosa on taas ehkä oppinut itsekin teknologiasta ja siihen liittyvistä asioista. Ja me kaikki olemme oppineet tosi paljon näistä tekijänoikeusasioista, koska meidän on pitänyt itse myös oppia, että olemme voineet opettaa eteenpäin.

Viimeinen kysymys olisi tällainen hyvin laajakäsitteinen: oletteko perillä siitä, onko tämä Mediapolku osa jotain tärkeämpää kokonaisuutta?

− Kyllä tämä on tosia tärkeä näin pidemmän päälle. Esimerkiksi jos ajattelee sitä, miten nykyään kaikki enemmän pyörii teknologian ympärillä kuin ennen. Silloin kun teidän opettajat ovat opiskelleet, niin ei ollut esimerkiksi älypuhelimia. Kyllä tällä tulee olemaan tärkeä tavoite varmasti jatkossakin.

Haastattelu ja teksti Viljami Paimen

Netland-tuotantoa