Järvenpään Yhteiskoulu

Huomiota terveellisiin elintapoihin

Oppilaskyselyn tuloksia esittelemässä

Tämän päivän yläkoululaisten pitäisi olla 20–30 vuoden päästä yhteiskunnan tukipilareita. Mitä jos tämä sukupolvi on jo silloin elämäntavoiltaan peruskorjauksen tarpeessa? Tämä kysymys taustalla Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Nuorten Akatemia on lähtenyt tavoittelemaan nuorten hyvinvoinnin edistämistä Oma valinta -hankkeella. Koulumme kanssa yhteistyötä tekevät hankkeen työntekijät Henri Karjula ja Annakaisa Oksava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvointijana   Oma paikka janalla

 

Hankkeessa pyritään aktivoimaan ja osallistamaan nuoria. Konkreettisia tavoitteita ovat mm. tuoda lisää liikettä ja liikkumista koulupäivään sekä rakentaa ja vahvistaa terveellisiä elämäntapoja osana nuoren arkea. Terveysteemaa integroidaan eri oppiaineisiin, koulumatkoihin sekä välitunneille. Myös oppilaiden vanhempia aktivoidaan toimintaan mukaan muun muassa kuukausitehtävin.

Terveellistä vai epäterveellistä Ryhmätyötä tekemässä

 

Netland-tuotantoa