Järvenpään Yhteiskoulu

Oppilaiden ääni kuuluviin oppilaskunnan kautta

Oppilaiden ääni kuuluviin oppilaskunnan kautta

Miksi kouluissa on oppilaskunta ja ketkä oppilaskuntaan kuuluvat?

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallituksessa on joka luokalta varsinainen jäsen sekä varajäsen. He osallistuvat oppilaskunnan kokouksiin ja toimivat viestinviejinä hallituksen kokouksista oman luokan oppilaille. Oppilaskuntatoiminnalla varmistetaan, että oppilaat voivat aidosti vaikuttaa itseänsä koskeviin asioihin koulussa. Yhteisöllisyys koulussa kasvaa ja toteutuu.

Miten oppilas voi ryhtyä aktiiviseksi oppilaskuntatoiminnassa?

Jokainen oppilas voi olla aktiivinen oppilaskunnan jäsen ottamalla kantaa asioihin. Hallituksen jäsenet ovat aktiivisia, kun he osallistuvat kokouksiin ja toimivat luokkansa oppilaiden äänitorvena kokouksissa.

Millaisia asioita oppilaskuntatoiminnan kautta JYK:ssä tapahtuu tänä lukuvuonna?

Toiminta käynnistyy oppilaskunnan hallituksen kokousten kautta. Niitä pidetään aina tarpeen mukaan ja tarpeeksi usein. Luvassa on ainakin erilaisia tapahtumia ja tempauksia, joista osa liittyy varainkeruuseen kaikkien oppilaiden hyväksi. Yhteisillä varoilla on mahdollista mm. järjestää retkiä ja tehdä vaikkapa välitunteihin liittyviä hankintoja.

oppilaskunta

Netland-tuotantoa