Järvenpään Yhteiskoulu

Oppilashuolto

Oppilashuolto on lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä ja psyykkisestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan kehityksen ja oppimisen esteitä sekä löytämään auttamisen keinoja. Oppilashuollolla edistetään kouluyhteisössä hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja sosiaalista vastuuta sekä välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria.

 

 Varhaisen tuen perheohjauksen esite

Netland-tuotantoa