Järvenpään Yhteiskoulu

Pedagoginen tiimi

Koulussa kokoontuu säännöllisesti pedagoginen tiimi, johon kuuluvat alakoulussa koulukuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, apulaisrehtori ja rehtori. Yläkoulun pedagogiseen tiimiin kuuluvat opinto-ohjaajat, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, apulaisrehtori ja rehtori. Lisäksi ryhmään voidaan kutsua tarvittaessa muita opettajia ja asiantuntijoita esim. sosiaali- ja nuorisotoimesta.

Ryhmä pyrkii toimimaan siten, että opiskeluongelmat, työrauhahäiriöt, sosiaaliset sopeutumisvaikeudet ja normaalia koulutyötä häiritsevä toiminta hoidetaan myönteiseen päätökseen yhteisvoimin. Tarvittaessa myös lapsen tai nuoren huoltaja on paikalla.

Netland-tuotantoa