Järvenpään Yhteiskoulu

Sanaluokkien kertaamista kamerakynäillen

Kamerakynän pedagogiikassa elokuvia, videoita ja kuvia käytetään kognitiivisena ja konstruktiivisena välineenä, jonka avulla oppilas tutkii maailmaa, ajattelee ja ilmaisee ajatteluaan. Kamerakynäillen oppitunneilla tehdään yksinkertaisia, pedagogisesti harkittuja kuvaustehtäviä, joilla oppilas haastetaan ajattelemaan, toimimaan ja vuorovaikuttamaan tavoitteellisesti. Kuvaaminen on tapa käsitellä tietoa. Työskentelyssä kameran luontaiset ominaisuudet tukevat oppilasta erityisesti tarkkaavaisuudessa, toiminnanohjauksessa ja ajattelun jäsentämisessä.

7A ja 7D kokeilivat 9C-luokan oppilaiden ideoimia kamerakynäharjoituksia sanaluokkien kertaamiseen ennen koetta. Kuvia ja videoita otettiin koulupihalla oppituntien aikana pienissä ryhmissä työskennellen. Tehtävissä hyödynnettiin omia kännyköitä. Välillä tehtävien ratkaisuja esiteltiin muille oppilaille ja opelle. Muun muassa seuraavanlaisia tehtäviä tehtiin:

a) Ottakaa still-kuvat, joista löytyy seuraavanlaiset yhdistelmät:
- substantiivi+verbi
- adjektiivi+substantiivi+verbi+adjektiivi+monikkomuotoinen substantiivi
- substantiivi, adjektiivi, numeraali, verbi, pronomini ja taipumaton sana haluamassanne järjestyksessä
b) Ottakaa video tai kuva, jossa näkyy kolme adjektiivia vertailumuodoissaan
c) Ottakaa videot, jotka ilmentävöät seuraavanlaista tapahtumasarjaa:
- inessiivi>elatiivi>illatiivi
- adessiivi>nominatiivi>inessiivi

Tarkempaa tietoa kamerakynä-tekniikasta opetuksessa:

kaikkikuvaa.fi/edu/kamerakynan-pedagogiikka

Kamerakynä1 Kamerakynä2
   
Kamerakynä3 Kamerakynä5
   
Netland-tuotantoa