Järvenpään Yhteiskoulu

Stipendirahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Järvenpään Yhteiskoulun oppilaiden ja opettajien opinto- ja harrastustoimintaa. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja. Etuoikeutetussa asemassa apurahoja jaettaessa ovat kouluopinnoissa menestyneet, jollakin alalla lahjakkuutta ja harrastuneisuutta osoittaneet tai kouluyhteisössä myönteisellä tavalla vaikuttaneet oppilaat.

Apurahojen määrästä ja jakoperusteista päättää rahaston hallitus, johon kuuluvat rehtori, opetus- ja kasvatuslautakunnan edustaja, kaksi opettajaa sekä oppilaskunnan puheenjohtaja.

Stipendejä on viime vuosina myönnetty luokan parhaimpiin kuuluvalle, koulun parhaalle keskiarvolle, eri oppiaineissa ansioituneille, tukioppilastoiminnassa ansioituneille sekä esim. parhaalle tsempparille tai erityistä sisukkuutta osoittaneelle oppilaalle. Stipendeistä päättää opettajakunta kokouksessaan.

Rahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä muullakin tavalla hankkia varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi. Rahasto voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja hoidettaviksi erillisinä nimikkorahastoina.

Mikäli haluat tukea oppilaidemme opiskelua, voit tehdä lahjoituksen Op:n tilille FI69 5092 0940 028267.
Netland-tuotantoa