Järvenpään Yhteiskoulu

Uudenlaisia näkökulmia opetukseen

Onni, Osaava ope 1 Onni, Osaava ope 2

Onni, Osaava ope –hankkeen myötä Yhteiskoulussa kokeiltiin uudenlaista työparityöskentelyä. Luokan/aineenopettaja ja taideopettaja suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä jonkun luokan tai opetustyhmän kanssa eri taiteita hyödyntävän projektin. Yhteiskoululta mukana hankkeessa oli sekä luokanopettajia että eri oppiaineiden aineenopettajia.

Opettaja/taideopettaja -työparitoiminnan tavoitteena oli yllätyksellisten yhdistelmien tuottama uudenlainen näkökulma opetukseen sekä ilmiöpohjaisen ja monialaisen opetuksen tavoitteet. Kullekin hankkeeseen mukaan lähteneelle opettajalle arvottiin työpariksi taideopettaja Järvenpään opistosta, musiikkiopistosta ja Keski-Uudenmaan tanssiopistosta.

Hankkeen aikana suunniteltiin ja toteutettiin Metsä –lautapeli (1.lk), monitoimikoju (2.lk), tutkittiin musiikkia fysikaalisena ilmiönä (7. luokka) ja tanssia ryhmäytymismenetelmänä (8.lk valinnainen terveystiedon ryhmä ja kaveriluokka Juholan koulusta) sekä tarkasteltiin musiikkia ja tanssia monilukutaidon näkökulmasta (9.lk musiikki ja draama –valinnaisryhmä).

 

Onni, Osaava ope 3
Netland-tuotantoa