Järvenpään Yhteiskoulu

Järvenpään Yhteiskoulun valinnaisaineet lukuvuonna 2019-2021

Valinnaisaineopas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan opinto-ohjelmasta ja valintojen tekemisestä lukuvuosiksi 2019 - 2021. Oppaassa esitellään Järvenpään Yhteiskoulun tuntijako, opinto-ohjelma peruskoulun 8. ja 9. luokalla, tarjolla olevat taide- ja taitoaineet ja valinnaisaineet sekä niiden sisällöt.

 

 

Netland-tuotantoa