Järvenpään Yhteiskoulu

Järvenpään Yhteiskoulun valinnaisaineet lukuvuonna 2018-2020

Valinnaisaineopas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan opinto-ohjelmasta ja valintojen tekemisestä lukuvuosiksi 2018 - 2020. Oppaassa esitellään Järvenpään Yhteiskoulun tuntijako, opinto-ohjelma peruskoulun 8. ja 9. luokalla, tarjolla olevat taide- ja taitoaineet ja valinnaisaineet sekä niiden sisällöt.

 

 

Netland-tuotantoa