Järvenpään Yhteiskoulu

Yhteiskoulun, Kinnarin ja Juholan koulujen oppilaille ja vanhemmille tietoa Väistökoulun työmaasta

Järvenpään yhteiskoulun väliaikaisen väistökoulun rakentaminen on alkanut Urheilukadun varteen entisen pysäköintialueen paikalle. Moduulikoulun rakentaminen kestää helmikuun loppuun v. 2019. Työmaa aiheuttavaa muutoksia koulureitteihin edellyttäen tarkkaavaisuutta koulujen oppilailta, oppilaiden vanhemmilta sekä alueen muilta liikkujilta. Kaupunki toivoo kaikilta alueella liikkujilta varovaisuutta, sillä joukossa on pieniä lapsia, joille muuttuvat järjestelyt voivat olla hankalia.

Koulun lähiympäristössä turvalliset jalankulku- ja pyöräilyreitit ovat ehdoton edellytys, joka varmistetaan myös työmaan aikana. Moduulikoulun työmaan vaikutukset reitteihin ovat seuraavat:

· Työmaa-alueen kohdalta Urheilukatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä Kansakoulunkadusta itään työmaa-aidoin ja läpiajo kielletään kaikelta muulta liikenteeltä paitsi työmaa-ajolta.

· Jalankulun ja pyöräilyn reitti Koulupolkua pitkin Sipoontieltä Urheilukadulle on siirretty kulkemaan työmaan ohi ja on käytettävissä rakentamisen aikana.

· Urheilukadulla turvallisinta on kulkea kadun pohjoisreunaa.

Oppilaiden on edelleen turvallista kulkea jalan ja pyörällä muutokset reiteissä huomioiden. Työmaakuljetukset pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään muuhun kuin koulun alkamis- ja päättymisaikaan ja kuljettajat on ohjeistettu noudattamaan erityisvarovaisuutta. Työmaaliikenne Urheilukadulle tulee kulkemaan Urheilukadun Mannilantien päästä lukuun ottamatta erityissuuria kuljetuksia, joiden kääntyminen ympäri ei ole mahdollista. Nämä toteutetaan maanantaina 16.12. – perjantaina 20.12. siten, että elementtikuljetukset saapuvat yöllä klo 02-05 ja niitä puretaan päivän aikana. Näinä päivinä elementtiautoja odottaa Kansakoulukadulla työmaan länsipuolella ja liikenteenohjaajat turvaavat jalankulkijoita siirtojen aikana. Työmaan välittömässä läheisyydessä kulkemista kannattaa kuitenkin välttää koko työn aikana, mutta erityisesti viikoilla 51 ja 4, jolloin tehdään suuret elementtikuljetukset!

Vanhempia toivotaan opastamaan lapsensa kulkemaan mahdollisuuksien mukaan kauempaa työmaata kiertäviä reittejä. Näin varmistetaan, että loppuvuosi ja vuoden alku sujuvat turvallisesti työmaasta huolimatta. Myös koulussa työmaan aikaisia kulkureittejä käsitellään oppituntien aikana ja koulun ympäristössä käydään mahdollisuuksien mukaan myös havainnoimassa vaaranpaikat.

Lisätietoja:

Järvenpään kaupunki

Liikenneinsinööri Sari Piela

puh 040 315 2435

Takaisin

Netland-tuotantoa