Järvenpään Yhteiskoulu

8.LK JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VALINNAISAINEVIHKO 2020 -2021

10022020 Valinnaisainevihko JYK 2020-2021

 

Tämä opas on tarkoitettu Järvenpään Yhteiskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän
huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan opinto-ohjelmasta ja valintojen tekemisestä
lukuvuodeksi 2020 - 2021. Oppaassa esitellään tarjolla olevat taide- ja taitoaineet ja
valinnaisaineet lukuvuodeksi 2020 – 2021 sekä niiden sisällöt.

Valintoihin sitoudutaan vuodeksi (8.lk) eikä niitä voi vaihtaa ilman erityisen painavaa
(esim. oppilaan terveydentilaan liittyvää) syytä. On tärkeää, että valinnoista keskustellaan
ja päätetään yhdessä huoltajansa kanssa.


Koululla on lukujärjestysteknisistä syistä oikeus päättää toteutettavista taide- ja
taitoaineista sekä muista valinnaisainekursseista ja niiden oppilasmääristä. Mikäli oppilaan
ensimmäinen valinta ei toteudu, valinnaisaine määräytyy varavalintojen perusteella.
Taide- ja taitoaineiden sekä muiden valinnaisaineiden suorittaminen edellyttää säännöllistä
läsnäoloa ja aktiivista työskentelyä. Päättötodistuksen saaminen edellyttää kaikkien
oppiaineiden suorittamista hyväksytysti.

Opinto-ohjaaja Eeva Joutsenlahti
puh. 040 315 2307

Takaisin

Netland-tuotantoa