Järvenpään Yhteiskoulu

9.LK VALINNAISAINEET 2020 - 2021 Järvenpään Yhteiskoulu

9.lk 2020-2021 Valinnaisainevihko JYK 2019-2021

Tämä on valinnaisaineopas Järvenpään Yhteiskoulun 8. luokan oppilaille ja heidän
huoltajilleen. Valinnaisaineet valitaan yhdeksännelle luokalle, lukuvuodelle 2020-2021.
Kurssitarjotin koostuu tänä lukuvuonna 19-20 toteutuneista kursseista.


Valintoihin sitoudutaan koko vuodeksi eikä niitä voi vaihtaa ilman erityisen painavaa (esim.
oppilaan terveydentilaan liittyvää) syytä. On tärkeää, että valinnoista keskustellaan kotona ja
valitaan se aine, joka itseä kiinnostaa ja motivoi.


Valinnaisainekurssin minimioppilasmäärä on 12. Mikäli ensimmäinen valinta ei toteudu,
valinnaisaineet määräytyvät varavalintojen perusteella.


Valinnaisaineiden suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista työskentelyä.
Päättötodistukseen kaikki oppiaineet täytyy olla suoritettu hyväksytysti.


Valinnaisaineiden valintaa varten sinulle lähetetään Wilma-viestillä linkki Forms -kyselyyn.
Vastausaika päättyy 24.4.2020 klo 15.00  

Eeva Joutsenlahti                   Pia Pohjanpalo
opinto-ohjaaja                            rehtori
040 315 2307                         040 315 2301

Takaisin

Netland-tuotantoa