Järvenpään Yhteiskoulu

Tiedote huoltajille lähiopetukseen palaamisesta 14.5.2020

Hyvät huoltajat!

Lähiopetukseen palataan huomenna torstaina 14.5. Wilman työjärjestyksessä näkyvän kellonajan mukaisesti. Jotta kouluun paluu tässä poikkeuksellisessa tilanteessa olisi mahdollisimman turvallista kaikille, ohessa tietoja lähiopetukseen paluun erityisistä käytännön järjestelyistä.

Lukujärjestyksiin on tullut joitain tuntimuutoksia. Muutokset on päivitetty Wilmaan. Myös päivärytmiin on tehty muutoksia. Uudet päivärytmit ovat:

· Alakoulun rytmi:

1. oppitunti 8.15-9.15

2. oppitunti 9.20-10.20

3. oppitunti 10.30-12 (sisältää ruokailun ja välitunnin)

4. oppitunti 12.00-13.00

5. oppitunti 13.05-14.05

· Yläkoulun rytmi:

1. tunti 8.30-9.30

2. tunti 9.35-10.35

3. tunti 10.40-11.40

4. tunti 11.45-13.10 (sisältää ruokailun)

5. tunti 13.15-14.15

6. tunti 14.20-15.20

Huom: Yleisopetuksen 2. ja 6 –luokkalaiset noudattavat yläkoulun päivärytmiä koulun alun ja päättymisen aikojen suhteen. Ruokailu sijoittuu kuitenkin 3. oppitunnin sisään. Vaativimman erityisen tuen osalta jokainen opettaja on informoinut oman luokan päivärytmiin liittyvistä asioista.

Alakoulussa välitunnit vietetään oman luokan ja oman opettajan kanssa erikseen luokille merkityillä välituntialueilla siten, että ryhmät eivät sekoitu keskenään. Yläkoulussa on vain siirtymävälitunnit. Opettajat tiedottavat tarkemmista välitunteihin ja ruokailuihin ja muuhun arjen toimintaan liittyvistä erityisjärjestelyistä oppilaita ensimmäisenä päivänä kouluun tultaessa.

Turvallisten etäisyyksien säilyttämiseksi olemme tehneet väljyyttämistä opetustiloissa. Yhdellä ryhmällä on käytössään yksi tila, joka on ryhmän kotiluokka. Kotiluokassa opiskellaan pääsääntöisesti kaikki oppitunnit. Tästä syystä olemme ottaneet myös Kansakoulunkadun rakennuksen tilat käyttöön. Tiloihin sijoitutaan seuraavasti:

· Urheilukadun moduulin kotiluokat:

· 7A- luokka opetustilat B109 ja B110, sisääntulo kielten luokkien päätyovista.

· 7B- luokka opetustilat B122 ja B123, sisääntulo kielten luokkien päätyovista.

· 8A- luokka opetustilat A108 ja A109, sisääntulo kierreporrasovi, mopoparkin pääty

· 8B- luokka opetustilat B116 ja B117, sisääntulo pääovista, Urheilukatu

· 8C- luokka opetustilat B112 ja B113, sisääntulo pääovista, Urheilukatu

· 9A- luokka opetustilat B114 ja B115, sisääntulo pääovista, Urheilukatu

· 9B- luokka opetustilat A122 ja A123, sisääntulo kierreporrasovi, mopoparkin pääty

· 9C- luokka opetustilat B118 ja B119, sisääntulo pääovista, Urheilukatu

· 8-9 K- luokka opetustila A205, sisääntulo kentänpuoleiset rautaportaat

· Tukiluokka, opetustila labra B120, sisääntulo kielten luokan päätyovista.

· 5A- luokka, opetustilat A206 ja A207, sisääntulo kierreporrasovi, mopoparkin pääty.

Kaikki Urheilukadun moduulin kotiluokat on merkitty luokkatunnuksin. Tarkoitus on, että opetustilojen väliseinät avataan ja oppilaat sijoittuvat luokkaan mahdollisimman väljästi. Lisäksi kaikille luokille on merkitty omat wc-tilat. Sisään ja ulos kulkeminen tapahtuu luokkien omista ulko-ovista. Kotona on hyvä vielä keskustella asiasta ja muistuttaa, että kaikki kulkevat vain omalle luokalle merkittyä kulkureittiä ulos ja sisään ja käyttävät vain oman luokan vessoja.

· Kansakoulunkadun kotiluokat:

§ 6A- luokka, luokkatila 2, 2krs. Kulku pääovesta.

§ 6B-luokka, luokkatila 3, 2.krs. Kulku pääovesta.

§ 6C- luokka, luokkatila 4, 2krs. Kulku "omppujen ovesta".

§ 4A- luokka, kuvisluokka, varalla luokkatila 12, 3. krs. Kulku pääovesta.

§ 3A- luokka, luokkatila 11, 3.krs. Kulku "omppujen ovesta".

§ Kansakoulunkadun kotiluokat on merkitty luokkatunnuksin ja jokaiselle luokalle on merkitty myös omat wc- tilat.

· Pikkumoduulissa 2- luokka saa käyttöön myös tukiluokan tilan, jotta tilaa on enemmän käytössä. 1- luokat eivät tässä tilanteessa toimi yhteisopettajuudessa vaan molemmat opettajat vastaavat koko ajan omasta kotiryhmästään ja oppilaita ei sekoiteta missään vaiheessa kevään aikana. Vessat jaetaan eri ryhmille ja ne merkitään oviin luokkatunnuksin. Pikkumoduulissa oppilaita ei kerätä jonoihin ovien eteen kouluun tultaessa vaan sisääntuloa porrastetaan niin, että opettaja on laskemassa ensimmäisiä tulijoita sisään jo hieman ennen varsinaista oppitunnin alkua. Näin piha ja naulakot eivät ruuhkaudu.

· Juholan rakennuksessa jokaisen luokan käytössä on oma kotiluokka ja lisätilan saamiseksi on yhteisiä luokkia ja tiloja nimetty eri luokkien eriyttämistiloiksi. Lisäksi väljyyttä on haettu retkipäiviä rytmittämällä. Kuljetuksella tulevat oppilaat ohjataan aamuisin suoraan kotiluokkaan ohjaajien valvontaan, jotta ruuhkat sisääntuloissa vältetään.

Kaikenlaista siirtymistä tilasta toiseen tulee välttää ja vain välttämättömin kulku on sallittua.

Yläkoulun taito- ja taideaineet sekä valinnaiset pyritään opettamaan luokkien omissa kotiluokissa. Liikunta toteutetaan ulkoliikuntana. Opettajat tiedottavat tarkemmat ohjeet koulun alkaessa.

Ruokailut järjestetään poikkeusaikataulun mukaisesti ja tarkemmat ruokailuvuorot tiedotetaan luokanopettajan tai –valvojan toimesta torstaina. Ruokailu järjestetään joko lämpimänä ruokana tai eväspakettina. Retkipäivinä oppilailla on eväät.

Ruokailussa voi istua samassa pöydässä riittävin etäisyyksin ja turvavälit huomioiden. Lisäksi on muistettava hyvä käsienpesu/käsihuuhteenkäyttö ennen ruokailuun tuloa ja pitää jonot väljinä. Vanhan Jykin ruokalaan kuljetaan kahdesta ovesta: kentän puolelta ja kirkon puolelta siten, että joka toinen ryhmä toisesta ja joka toinen ryhmä toisesta ovesta. Ryhmät ruokailevat ruokalan eri päädyissä ja poistuvat käyttäen samaa ulko-ovea, mitä saapuessaankin. Tällä pyritään välttämään ryhmien sekoittumista koulupäivien aikana. Oppilaat saapuvat ja poistuvat ruokalasta oppituntia pitävän opettajan kanssa. Juholan rakennuksessa ruokailua varten on saliin rakennettu toinen linjasto ja pöytäpaikkoja, jossa yksi pienluokka voi ruokailla kerrallaan.

Oppilaat pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Käsidesin käyttöä voi käyttää vaihtoehtona tilanteissa, joissa käsienpesu on liian hankalaa toteuttaa. Kaikkiin opetustiloihin on jaettu käsidesit. Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.

Opettajat oheistavat oppilaita ja tiedottavat kaikista käytännön järjestelyistä torstain 14.5. aikana. On hyvä keskustella turvallisuuteen liittyvistä ohjeista myös kotona ja muistuttaa, että kaikkien ohjeiden noudattaminen on tärkeää.

Haluamme vielä muistuttaa, että kenenkään lapsen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Nuhaisen tai aivastelevan, hengitystieoireista kärsivän oppilaan ei pidä tulla kouluun. Kouluterveydenhoitajalta voi kysyä lisäohjeita tarvittaessa.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Tässä vaiheessa toivotamme kaikki oppilaat tervetulleiksi kouluun pitkän etäopetusjakson jälkeen ja toivotamme myös koteihin oikein hyvää koulunaloitusta viimeisille viikoille. Jos mitä tahansa kysyttävää ilmenee, älkää epäröikö olla yhteydessä. Rehtorit tavoitatte parhaiten Wilman välityksellä ja tarvittaessa myös puhelimitse.

Takaisin

Netland-tuotantoa