Järvenpään Yhteiskoulu

Tiedote koulun toimintakäytänteistä 14.5. alkaen Järvenpään Yhteiskoulussa sekä Juholan yksikössä

Opetuksen järjestäminen

Alakouluissa luokat toimivat koko ajan oman luokanopettajan kanssa.

Yläkoulun oppilaat noudattavat normaalia lukujärjestystä pääsääntöisesti heille nimetyissä kotiluokissa. Osa aineenopetuksen tunneista järjestetään kuitenkin erikoisluokissa, mikäli opetuksen järjestäminen kotiluokassa ei ole mahdollista.

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti järjestämme luokille lisää tilaa toimia. Otamme Kansakoulunkadun kiinteistön käyttöömme ja sinne menevät opiskelemaan yleisopetuksen kolmas luokka, neljäs luokka ja kuudennet luokat. Yläkoulu ja viides luokka ovat Urheilukadun moduulissa. Juholan rakennuksessa luokille on nimetty lisätiloja yhteisistä aineluokista omien kotiluokkien lisätilaksi. Lisäksi opettajat suunnittelevat retki- ja ulkoluokkapäiviä.

Lisäksi oppilaiden lukujärjestyksiä porrastetaan siten, että saapuminen kouluun ja koulusta kotiin lähteminen rytmittyy. Alakoulussa tehdään muutamia lukujärjestysmuutoksia, jotta oma luokanopettaja pystyy opettamaan kaikki oman luokan oppitunnit. Nämä lukujärjestysmuutokset ja uusi päivärytmi tulee näkyviin Wilmaan maanantain ja tiistain aikana oppilaan työjärjestyksiin.

Jykin ja Kinnarin yhteisien ryhmien tunnit järjestetään kummassakin koulussa samaan aikaan siten, etteivät ryhmät sekoitu ja opettajat tai oppilaat vaihda koulua kesken päivän.

Oppilaat tulevat kaikissa rakennuksissa kouluun sisään eri ovista suunnitellusti. Tällä pyrimme välttämään eri ryhmien ylimääräisiä kohtaamisia.


Hygienia

Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota ja kouluille on hankittu desinfiointiaineita ja käsipyyhepaperia. On erittäin tärkeää, että lapset pesevät kätensä kotoa lähtiessä, koululle saavuttuaan, ennen ruokailua, koululta lähtiessä ja kotiin tullessa. Luokissa on käsidesejä, joita käytetään valvotusti. Luokille nimetään myös omat vessat, joissa on puhdistuspyyhkeitä. Siivouksessa noudatetaan työterveyslaitoksen ohjeistusta, siivousta tehostettu erityisesti kriittisissä paikoissa (vessat, ovenkahvat ym.) Yhteiskäytössä olevat tarvikkeet (esim. sakset) puhdistetaan käytön jälkeen.

Maskien käyttöä koulussa ei ohjeiden mukaan suositella, mutta työsuojelun ja työterveysviranomaisten kanssa on tehty riskiarvio ja sen perusteella kahdessa vaativimman erityisen tuen ryhmässä voi henkilökunta harkinnan mukaan tietyissä tilanteissa käyttää suojaimia.

 

Välitunnit

Alakoulun ja vaativimman erityisen tuen välitunnit vietetään opettajan kanssa, siten ettei pihalla ole useita ryhmiä. Piha on jaettu lohkoihin, jotta eri luokkien oppilaiden välille ei tule turhia kohtaamisia. Lisäksi käytössä on suunnitellusti koulun nurmikenttä ja moduulia ympäröivä piha-alue. Yleisurheilukenttä on myös luokkien välitunti- ja virkistyskäytössä.

Yläkoulun välitunnit ovat siirtymävälitunteja. Molempien asteiden koulupäivän rytmitystä on muutettu, jotta turhia kohtaamisia vältettäisiin.

 

Kouluruokailu

Jatsi Oy järjestää ruokailun sekä Juholan että Yhteiskoulun ruokalassa. Ruoka on joko lämmin ruoka tai retkieväs. Ruokailuun mennään opettajien kanssa. Ruokavuorot on sovitettu siten, että Yhteiskoulun ruokalassa on vain kaksi ryhmä kerrallaan, Juholan rakennuksen ruokalassa yksi ryhmä kerrallaan. Osa alakoulun luokista pitää ulko-opetuspäiviä ja näinä päivinä oppilailla on eväät.

 

Luvan hakeminen poissaoloon

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea. Vapautus koulutyöstä haetaan Wilman lomakkeella; anomukset osoitetaan rehtorille, mikäli haetaan vapautusta koulutyöstä yli 3 päivän ajaksi. Opettaja antaa ohjeet kotona suoritettavista koulutehtävistä, kuten normaalissa poissaolossa.

 

Koululaisten iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaan osallistumisen ilmoittaneiden lasten osalta toiminta järjestetään pääsääntöisesti ulkona. Iltapäivätoimintaryhmä jaetaan pienempiin toimintaryhmiin.

 

Opiskeluhuolto

Kuraattorin toiminta jatkuu sekä lähi- että etätapaamisin. Tiina on tavoitettavissa viestein ja puhelimitse. Riikka terveydenhoitaja on myös paikalla koululla.

 

Lainassa olleet tietokoneet

Tietokoneet palautetaan omalle opettajalle torstaina 14.5. Emme voi ottaa käyttöön kotoa tulleita koneita ennen puhdistusta ja ohjelmien päivitystä, joten viimeisten viikkojen aikana oppilailla on koulussa vähemmän tietokoneita käytettävänään.

 

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset järjestetään normaalisti mahdollisuuksien mukaan turvavälit huomioiden. Emme vielä tiedä saammeko palveluntuottajalta lisäkalustoa vai onko käytössä normaali kuljetuskalusto. Kannustamme kulkemaan pyörällä tai kävellen! Nyt on oiva aika opetella itsenäistä kulkemista niiden, joilla sitä on jo mietitty muutenkin! Mikäli koulukuljetusoppilaan huoltaja päättää kuljettaa huollettavansa itse, voi kuljetuskustannuksia (kilometrikorvaus) anoa voimassaolevan ohjeistuksen mukaisesti jälkikäteen. Toivomme tietoa, mikäli oppilas ei osallistu normaaliin koulukuljetukseen.

 

Kevään aikatauluja

14-22.5.opetus toteutetaan pääsääntöisesti tuntijaon mukaisesti.

20.3. koulupäivä päättyy kaikilla klo 12

25.-29.5. on luokka-asteilla 3.-9. lyhennetyt koulupäivät. Tästä saatte koteihin aikataulun myöhemmin. Tämän viikon aikana ensi vuoden ykkösille jaetaan mahdollisuus virtuaalitutustumiseen ja tulevat kuutosluokkalaiset tapaavat uudet opettajansa Teamsissa. Kaikki lähitutustumiset on peruttu koko kaupungissa, mutta eiköhän se näin Hollywood-tyylilläkin onnistu.

Kevätjuhlapäivä la 30.5.2020

Lauantaina 30.5. on oppilaille lyhyt "kevätjuhlanen" omassa luokassa. Todistukset ja jäätelöt jaetaan luokissa. Ilmoitamme kevätjuhlapäivän aikataulun myöhemmin.

Koska kevätjuhlia ei saa pitää, ja kokoontumisia pitää välttää, toivomme huoltajien odottavan kesälomalaistansa kotona koulun pihan sijaan.

Jos oppilas ei pääse koululle lukuvuoden päätöspäivänä, todistukset postitetaan.

Takaisin

Netland-tuotantoa