Juholan koulu

Opiskelu Juholan koulussa

Juholan koulu sijaitsee Järvenpään kaupungissa keskustan alueella Lepolan peltojen vieressä osoitteessa Sipoontie 12. 1990-luvun alussa valmistunut koulurakennus on suunniteltu huomioiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden esteettömän oppimisympäristön tarpeet. Koulussa voi opiskella erityisopetuksen pienluokilla esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan saakka. Koulussa toimii tällä hetkellä 14 perusopetusryhmää, henkilökuntaa on noin 50 ja oppilaita yhteensä noin 100. Opetusta annetaan kuntouttavissa pienluokissa, pidennetyn oppivelvollisuuden opetusryhmissä sekä oppimisessa erityistä tukea tarvitsevien pienryhmissä.

Juholan koulu vastaanottaa oppilaita koko Järvenpään kaupungin alueelta. Koulun tehtävänä on järjestää yksilöllistettyä perusopetusta eri oppijaryhmille oppilaiden omien oppimisedellytysten ja tarpeiden mukaisesti, mikäli lähikoulun tai alueellisen pienryhmän tukitoimet eivät riitä. Perustehtävänsä ohella koulun tavoitteena on tukea lähikouluja tarjoamalla konsultaatiopalveluita ja mahdollisuuksien mukaan arviointijaksoja koulunkäyntivaikeuksissa oleville oppilaille, sekä tarjota mahdollisuutta siirtyä kuntouttaville pienluokille määräajaksi.

HOJKS

Yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa tehdään jokaiselle oppilaalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ( HOJKS ) syyskaudella sekä arvioidaan sen toteutumista kevätkaudella.

Lisäksi oppilaan erityisen tuen päätös tarkistetaan  yhdessä tehdyn pedagogisen selvityksen avulla toisen ja kuudennen vuosiluokan aikana sekä aina tuen tarpeen muuttuessa.

Netland-tuotantoa