Juholan koulu

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus tukee oppilaan kasvua, kehitystä ja opiskelua. Perusopetuksen 7.-9. luokkien oppilaanohjaus koostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta, pienryhmäohjauksesta, työelämään tutustumisesta sekä jatko-opintoihin suunnistamisesta. Opiskelussa keskitytään painoalueisiin eli oman vuosiluokan ydinsisältöihin. Ohjausta tarjotaan jokaiselle oppilaalle.

Juholan koulun oppilaanohjaajat:

Sanna Pappila

p. 040 315 2299

Elina Korhonen

p. 040 315 2307

9. luokka

9. luokan oppilaanohjauksen keskeiset sisällöt ovat:

• Jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen: koulutusvaihtoehtojen esittely
• Hakeutuminen jatko-opintoihin
• Oma ratkaisuni: päätöksenteko nuoren elämässä
• Nuori työelämässä: työelämään tutustuminen, työpaikan haku, työelämätietous ja nuorten työlainsäädäntö, tasa-arvo työelämässä, yrittäjyys

9. luokkien yhteishaku

Yhteishaussa haetaan peruskoulun jälkeiseen toisen asteen koulutukseen (lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin). Haku tehdään sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi. Oppilas voi tehdä haun koulussa oppilaanohjaajan kanssa tai itse kotona. Hakuaika on 19.2.-12.3.2019.

Oppilaanohjaaja koordinoi yhteishakua ja tiedottaa siitä oppilaanohjauksen tunneilla, henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa sekä kirjallisesti huoltajille.

Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, VALMA-koulutukseen ja TELMA-koulutukseen

Hakuaika on 13.3.-3.4.2019. Haku ammatillisiin erityisoppilaitoksiin toteutetaan sähköisesti opintopolku.fi –sivuston kautta. Hakija voi hakea max. viiteen hakutoiveeseen. Haussa ovat mukana erityisopetuksena järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, erityisopetuksena järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA).

Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) ja kymppiluokan hakuaika on 21.5.- 23.7.2019.

Nuorille ja huoltajille järjestetään yhteishakuun ja jatko-opintoihin liittyvä koulutusilta on Järvenpään lukiolla 17.1.2019 .

 

9. luokkien TET

Työelämään tutustumisen tavoitteena on: tukea oppilaan uravalintaa, lähentää koulua ja ympäröivää elinkeinoelämää ja lisätä oppilaan työelämän tuntemusta.

9.- luokkalaiset tutustuvat kahden viikon ajan työelämään. Oppilas hankkii TET-paikkansa pääsääntöisesti itse. Oppilaanohjaaja auttaa käytännön järjestelyissä. Työelämään tutustumien räätälöidään yhteistyössä erityisopettajan kanssa.

9. luokkien kevään opo-info


8. luokka

8. luokan oppilaanohjauksen keskeiset sisällöt ovat:

• Koulutusrakenne: Suomen koulutusjärjestelmä
• Työelämätietous: työn ja ammattien muuttuminen, elinkeinorakenne ja ammattialat pääpiirteittäin,  työelämään tutustuminen
• Itsetuntemus

8. luokkien TET

Työelämään tutustumisen tavoitteena on: tukea oppilaan uravalintaa, lähentää koulua ja ympäröivää elinkeinoelämää ja lisätä oppilaan työelämän tuntemusta.

8.- luokkalaiset tutustuvat viikon ajan työelämään. Oppilas hankkii TET-paikkansa pääsääntöisesti itse. Oppilaanohjaaja auttaa käytännön järjestelyissä. Työelämään tutustumien räätälöidään yhteistyössä erityisopettajan kanssa.

7. luokka

7. luokan oppilaanohjauksen keskeiset sisällöt ovat:

• Kouluyhteisössä toimiminen: opiskelu ja käytänteet koulussa, oppilashuolto, itsetuntemus, uusi luokka ja oppilastoverit
• Koulu työympäristönä ja osana yhteiskuntaa: oppivelvollisuus, perusopetuksen rakenne, opinnoissa eteneminen, oppilaan arviointi
• Opiskelun taidot
• Tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaidot: yläluokkien valinnaisaineet, valintojen tekeminen

7. - luokkalaiset ovat työharjoittelussa koulun puhtaanapitopalvelussa kolmen päivän ajan.

 

 

 

Netland-tuotantoa