Kinnarin koulu

Kinnarin koulu

Uuden Kinnarin koulun esittelyvideoon voi tutustua osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=DDSwZWCj-Jk

Kinnarin koulu_ulkokuva.

Historiaa

Kinnarin koulu on Järvenpään vanhin koulu. Kinnarin koulu on aloittanut toimintansa 1.8.1920 nykyisessä C-rakennuksessa ja oli nimeltään Järvenpään kansakoulu. Koulun johtajana toimi tuolloin Huugo Hurme ja toisena opettajana Maija Pohjanpalo. Ensimmäisenä lukuvuonna koulussa oli 91 oppilasta.

Vuosina 1925 - 1947 koulun johtajaopettajana toimi Viljo Kilpinen. Hänen mukaansa koko koulua kutsuttiin Kilpisen kouluksi. Koulu kävi pian ahtaaksi ja jo vuonna 1930 rakennettiin punainen koulu (nykyinen D-rakennus) pienten lasten kouluksi.

Seuraavan koulunjohtajan Veikko Tyynelän aikana rakennettiin vuonna 1948 kaksikerroksinen B-rakennus. Vasta vuonna 1955 koulun nimi muuttui Kinnarin kansakouluksi. Tilanahtaus jatkui ja koulussa jouduttiin opiskelemaan sekä aamu- että iltavuorossa useita vuosia.
Sotavuosina C-rakennus toimi myös sotilaitten koulutuspaikkana ja nykyisen pesäpallokentän paikalla oli juoksuhautojakin harjoittelua varten.

Vuonna 1962 koulunjohtajaksi tuli rehtori Antti Pörrö. Hän johti koulua aina vuoteen 1991 asti. Hänenkin aikanaan rakennettiin lisää ja vuonna 1976 valmistui A-rakennus helpottamaan tilanahtautta.
1988 koulun pihaan jouduttiin pystyttämään vielä väliaikaisratkaisuna parakkeja, joissa opiskeli neljä luokkaa Kyrölän koulun valmistumista odoteltaessa. 

Jo 1920-luvulla opettajat tajusivat ympäristön ja luonnon kunnioituksen olevan tärkeää. Niinpä Kinnarin koulussakin ryhdyttiin käytännössä toteuttamaan v.1928 kouluhallituksen kiertokirjeessä antamaa ohjetta koulunuorison kasvattamisesta suhtautumaan eläimiin, luontoon ja ympäristöön niin, että luonto säilyy vielä niillekin, jotka aikanaan juhlivat koulun 100-vuotista taivalta.

Rehtori Jouko Vakkamaan johdolla on vuodesta 1992 lähtien Kinnarissa painotettu opetuksessa ja arkikäytännöissä sekä kestävää kehitystä että ympäristö- ja luonnontieteitä. Tunnustuksena tästä työstä meille on myönnetty sekä Vihreä Lippu että koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifikaatti.

Rehtori Vakkamaan siirtyessä Hyvinkäälle vuonna 2003 tuli koulun rehtoriksi Hanna Saarinen. Lokakuussa 2018 hänen jäätyään eläkkeelle, Kinnarin koulua johtaa rehtori Päivi Oinasmäki.

Sisäilmaongelmien takia A- ja B- rakennukset on jouduttu purkamaan kesällä 2017.
Tällä hetkellä toimintamme on hajautettuna viiteen eri pisteeseen. Opetus toteutetaan lv 2018 -2019 seuraavasti:

  • Järvenpään Yhteiskoulun Kansakoulunkadun kiinteistössä toimivat luokat 2 ja 3
  • Urheilukadun siirtotiloissa toimivat luokat 4, 5 ja 4-5E
  • Kansakoulunkadun moduulikoulussa ovat luokat 6C ja 3E6E
  • Juholan moduulikoulussa opiskelevat luokat 1 ja 1E2E sekä iltapäivätoiminta
  • Kartanon koulun uudessa moduulikoulussa ovat luokat 6D ja 6F

Elokuun 2018 alusta Kinnarin kouluun on yhdistetty myös Oinaskadun koulun yksikkö.

Uusi Kinnarin koulu valmistuu vuoden 2019 syyslukukaudeksi. Koulun suunnittelun lähtökohtana on uusi ilmiöpohjainen oppiminen, jossa tilat ja piha houkuttelevat lapsia oivaltamaan, innostumaan ja oppimaan
28.3.2017 allekirjoitettiin kehitysvaiheen sopimus, jossa osapuolet sitoutuvat suunnittelemaan uuden Kinnarin koulun allianssimallilla. Sopimuksen osapuolina ovat Järvenpään kaupunki, NCC Suomi Oy, Mestaritoiminta Oy sekä Hannu Jaakkola Arkkitehdit Oy.

 

Seuraa Kinnarin koulua Facebookissa

Facebook_logo

Oppilasmäärä
Lukuvuonna 2019-2020 oppilaita on Kinnarin koulussa 710 ja Oinaskadun yksikössä 159
Luokka-asteet
Kinnari on yhtenäiskoulu. Kinnarissa luokat 1-9 ja Oinaskadun yksikön luokat 1-5 toimivat väistötiloissa.
Koulun osoite
Koulukuja 3, 04430 Järvenpää
Oinaskadun yksikkö: Vanha Yhdystie 25

Karttasivusto
Avaa karttasivu
Rehtori
Päivi Oinasmäki
040 315 2816
paivi.oinasmaki@jarvenpaa.fi
Apulais-/vararehtori
Henri Vihervuori
040 315 3175

Pirjo Tuominen
040 315 3598

Ari Huotari (Oinaskadun yksikkö)
040 315 3519

Opettajat
sähköposti
tai Wilma
Koulusihteeri
Heidi Miettinen
040 315 2292 (ke-to)

Merja Kortelainen (ma, ke-pe)
040 315 2661

Netland-tuotantoa