Kinnarin koulu

Henkilökunta 2019-2020

Rehtori

Päivi Oinasmäki
040 315 2816
paivi.oinasmaki@jarvenpaa.fi

Apulaisrehtorit

Henri Vihervuori
040 315 3175

Pirjo Tuominen
040 315 3598

Oinaskadun yksikkö Ari Huotari
040 315 3519

Koulusihteerit

Heidi Miettinen 040 315 2292 

Merja Kortelainen 040 315 2661 (ma, ke-pe)

Koulukuraattori

Johannes Saarinen 040 315 3125

Koulupsykologi

Susanna Ruotsalainen 040 315 3272

Kouluterveydenhoitaja

Heidi Näätänen 050 4970031 (4.-9. luokan oppilaille)

Hanna Roihu 050 4970021 (1.-3. lk oppilaille)

Opettajat 2019 - 2020

Opettajilla ja koulunkäynnin ohjaajilla on sähköpostiosoite, joka on kaikilla muotoa:

etunimi.sukunimi@edu.jarvenpaa.fi

 Muu henkilökunta:

 etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

 

                                 

                        

                      

                                                  

                                                 

                                 

                                    

 

 

 

Netland-tuotantoa