Kinnarin koulu

Poissaolot ja loma-anomukset

Oppilaan poissaoloon on pyydettävä lupa muissa kuin sairaustapauksissa. Huoltajan on ilmoitettava sairauspoissaolosta kouluun. Ilmoituksen voi tehdä oppilaan opettajille Wilma-järjestelmän kautta.

 

Huoltajan anomuksesta luokanopettaja voi antaa vapautuksen koulunkäynnistä enintään kolmeksi päiväksi. Sitä pidemmästä ajasta päättää rehtori. 

Huoltaja anoo vapaan lomakkeella, sähköpostin tai Wilman kautta. Koulusihteeri toimittaa tiedon myönnetyistä yli 3 vrk vapaasta huoltajalle. Lyhyemmistä vapaista vastauksen antaa luokanopettaja.

Loman aikana tulleet koulutehtävät on opiskeltava itsenäisesti / huoltajan valvonnassa. Vastuu lomaoppimisesta on huoltajilla.

Loma-anomus

Netland-tuotantoa