Kyrölän koulu

KYRÖLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2020-21


LAINMUKAISET VELVOLLISUUDET


- Osallistun perusopetukseen.
- Suoritan tehtäväni tunnollisesti.
- Käyttäydyn asiallisesti.
- Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä. Pyöräillessä käytän pyöräilykypärää.
- Korvaan aiheuttamani vahingon sovitulla tavalla.
(Perusopetuslaki 35§, Tieliikennelaki 3§, Vahingonkorvauslaki 2.luku)

YHDESSÄ TOIMIMINEN JA HYVÄT TAVAT


- Koulu on monen ihmisen työpaikka: muistan, että jokaisella on oikeus tehdä työtään rauhassa ja turvallisin mielin.
- Tottelen kaikkia koulun aikuisia.
- En kiusaa, enkä satuta toisia.
- Arvostan omaa ja toisten työtä.
- Keskityn työhöni.
- Noudatan hyviä tapoja:
• Käyttäydyn kaikkia kohtaan ystävällisesti ja reilusti.
• Käytän kohteliasta ja asiallista kieltä.
• Ruokailen hyviä pöytätapoja noudattaen.

• Olen tunnilla ilman päähinettä ja ulkovaatteita.
• Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja metelöimättä.
• Pidän kännykkäni äänettömänä oppitunnin ajan. Käytän kännykkää vain opettajan luvalla.

VASTUUN KANTAMINEN


- Huolehdin luokan ja yhteisten tilojen siisteydestä.
- Huolehdin siitä, että minulla on mukanani opiskelussa tarvittavat välineet ja varusteet.
- En tuo kouluun ylimääräisiä tavaroita.
- Kunnioitan koulun omaisuutta – en turmele tavaroita enkä pihaympäristöä.
- En koske toisen tavaroihin ilman lupaa.
- Olen rehellinen.
- Korvaan aiheuttamani vahingot.

VÄLITUNTISÄÄNNÖT


- Välitunnin alkaessa siirryn reippaasti ulos.
- Kellon soidessa tulen heti jonoon.
- Välitunnin aikana pysyn koulun alueella.
- En heittele kiviä, lumipalloja tai käpyjä, enkä mitään mikä voi vahingoittaa toisia.
- Pysyn poissa polkupyöräalueelta.
- Noudatan välituntivalvojan ohjeita.

 

Koulu käyttää tarvittaessa Perusopetuslaissa- ja asetuksissa mainittuja kurinpitotoimenpiteitä (Perusopetuslaki 36§).
Perusopetuslain mukaiset kurinpitokeinot ja muut seuraamukset:
35 a § kasvatuskeskustelu, 35 § 3 mom. siivousvelvoite, 36 § 2 mom. oppilaan määrääminen poistumaan, 36 § 3 mom. oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen, 36 § 4 mom. oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, 36 § 1 mom. jälki-istunto, 36 § 1 mom. kirjallinen varoitus, 36 § 1 mom. määräaikainen erottaminen

 

 

Netland-tuotantoa