Kyrölän koulu

Kyrölän lukuvuositiedote 2020-2021

Koulun yhteystiedot:                                                                       Kyrölän lukuvuositiedote 2020-2021 (pdf)
Kyröläntie 6B
04420 Järvenpää

Luokat ja opettajat

1lk. Hanna Kuosmanen ja Hannu Leppänen
2lk. Juulia Tuovila ja Benjam Jyrinki
3A Lea Laurila
3B Sari Sutela
4lk. Hanna Paitsola ja Merja Karumaa
5A Saija Sappinen
5B Jari Huuhtanen
Kielten opettaja (englanti) Raili Korhonen

Erityisopettaja Laura Olkkonen

Rehtori Tiina Liimatainen

Koulunkäynninohjaajat ja iltapäiväkerhon ohjaajat: Janne Kari, Kati Hagman, Kristiina Saarnikko, Nora Korkala-Kari

Vanhempainyhdistys

Kyrölän koulun vanhempainyhdistys

Kyrölän koulussa toimii vireä ja aktiivinen Vanhempainyhdistys. Yhdistys kokoontuu säännöllisesti koulun tiloissa. Yhdistys on järjestänyt monia tempauksia koululla ja ollut mukana suunnittelemassa esim. lauantaikoulupäiviä. Yhdistys vastaa myös jokavuotisista joulumyyjäisistä, joilla on voinut mukavasti kartuttaa luokkien retki- ja
leirikoulukassaa.

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja on Susanna Ruuskanen ja yhdysopettaja Saija Sappinen.

Jos haluat ottaa yhteyttä vanhempainyhdistykseen, niin laita viestiä osoitteeseen: kyrolankoulunvanhemmat(at)gmail.com

Työ- ja loma-ajat

Perusopetuksen lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat:

Syyskausi 12.8.2020 - 21.12.2021

 • Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020, alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 12.00
 • Syysloma vko 42 eli 12. - 18.10.2020
 • Joululoma 19.12.2020- 6.1.2021

Kevätkausi 7.1. - 30.5.2020

 • Talviloma vko 8 eli 22. - 28.2.2021
 • Lukuvuoden päätöspäivä 5.6.2021

Lisäksi yksi koulun määrittelemä lauantaityöpäivä, päätetään yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa ja
tiedotetaan myöhemmin.

Järvenpään kaupungin perusopetuksen järjestyssäännöt

Koulun toiminta perustuu lakeihin ja asetuksiin. Kaikki kouluyhteisön jäsenet noudattavat lakeja ja asetuksia sekä hyviä tapoja, vaikkei niitä ole kirjattu koulun järjestyssääntöihin.

 1. Koulupäivän aikana käyttäydytään asiallisesti.
 2. Kiusaaminen ja satuttaminen on kielletty. Jos havaitset kiusaamista, kerro siitä heti aikuiselle.
 3. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä töidensä tekemiseen. Samoin jokaisella on velvollisuus ottaa huomioon muiden työskentelymahdollisuudet sekä edistää niitä.
 4. Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
 5. Koulutyöhön kuulumattomat tavarat eivät saa häiritä koulutyöskentelyä. Rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.
 6. Toisen omaisuuteen ei saa koskea ilman lupaa. (Tämä koskee sekä koulun omaisuutta että toisen ihmisen omaisuutta)
 7. Toisen omaisuuden rikkomisesta joutuu korvausvastuuseen. (Tämä koskee sekä koulun omaisuutta että toisen ihmisen omaisuutta)
 8. Koulualueella ja kouluaikana ei saa käyttää rullalautaa, rullaluistimia tai niihin rinnastettavia välineitä, ellei niille ole osoitettu rajattua aluetta.
 9. Kouluruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.
 10. Siisteys on viihtyisyyden perusedellytys. Kukin huolehtii omalta osaltaan siisteyden ylläpidosta koulussa ja koulun alueella.
 11. Koulupäivän aikana pysytään koulun alueella.

Noudata koulun järjestyssääntöjä kaikessa koulunkäyntiin liittyvässä toiminnassa!

Järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen antaa mahdollisuuden kurinpitomenettelyihin. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulunkäyntiin liittyvässä toiminnassa. Järjestyssääntöjen lisäksi jokaisella koululla laaditaan rehtorin vahvistamat toimintaohjeet, joissa voidaan tarkentaa annettuja järjestyssääntöjä sekä sopia yhteisiä suosituksia.

Luokissa tehdään lisäksi lukuvuoden alkaessa luokan omat pelisäännöt, joiden tarkoituksena on tuoda työrauhaa
ja hyvää oloa luokkaan.

Koulumatkat

Koulumatkat ovat osa koulupäivää. Jotta lapsi voisi tuntea koulutiensä turvalliseksi, on tärkeää, että lapsen kanssa harjoitellaan riittävän monta kertaa turvallisin reitti kotoa kouluun.

Turvallisuussyistä 1.-2. –luokkien oppilaiden ei toivota pyöräilevän kouluun. Kouluaikana pyöräiltäessä
on aina käytettävä pyöräilykypärää.

Koulukuljetus

Koulukuljetuksissa noudatetaan Perusopetuksen koulukuljetusohjeita (Lasten ja nuorten lautakunta 4.6.2014 § 27): Lisätietoja: www.jarvenpaa.fi/perusopetus/koulukuljetus.
Koulukuljetus anotaan rehtorilta.

Koulun kuljetusvastaava on Kati Hagman 0403153686, kati.hagman(at)edu.jarvenpaa.fi

Koulupäivän aikataulut

8.00-8.45 1.oppitunti
8.45-9.35 2.oppitunti
9.35-10.00 välitunti
10.00- 3.oppitunti
-11.45 4.oppitunti
11.45-12.15 välitunti
12.15-13.00 5.oppitunti
13.00-13.45 6.oppitunti
14.00-14.45 7.oppitunti
Ruokailu tapahtuu opettajan johdolla 10.30-11.45 välisenä aikana

Koulukohtaisia käytänteitä ja toimintaohjeet

Koulupäivän ja oppitunnin alkamista odotetaan koulun sisäpihalla. Pääoven edustalla on yleinen kevyen liikenteen väylä. Välituntipihan ja pääovien oppilasliikenne kulkee väylän reunassa, koulurakennuksen puolella.

Pyörät ja skuutit säilytetään pyörätelineissä. Skuuteille ei ole omaa säilytyspaikkaa.

Mahdolliset kännykät pidetään repussa koko koulupäivän ajan. Kännykkää ei tarvitse tuoda kouluun vanhemmat tavoittaakseen. Koulun aikuiset antavat kyllä luvan soittaa tarvittaessa kotiin koulupäivän aikana.

Ulkokenkiä säilytetään tuulikaappien kenkähyllyillä.

Koululle unohtunut oppilaiden omaisuus, mm. vaatteet, viedään aina loman alkaessa (syysloma, joululoma, hiihtoloma, pääsiäisloma, kesäloma) kaupungin kierrätyspisteisiin. Koululla ei ole mahdollisuutta pidempiaikaiseen säilytykseen.

WILMA-järjestelmä

Koululla on käytössä viestintään Wilma-järjestelmä kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon. Koulun yhteiset tiedotteet ja viestit lähetetään Wilman kautta. Huoltajilta toivotaan erityisesti poissaolo- ja muiden koulutyöskentelyyn liittyvien merkintöjen aktiivista seuraamista.

Poissaolot

Oppilaan poissaoloon koulusta on oppilaan huoltajan haettava lupaa. Luvan myöntäjä on luokanopettaja/luokanvalvoja loman kestäessä 1–3 vrk ja rehtori loman kestäessä yli 3vrk. Huoltaja anoo oppilaalle vapaan. Koulusihteeri toimittaa tiedon myönnetystä yli 3vrk vapaasta huoltajalle.
Lyhyemmistä vapaista vastauksen antaa luokanopettaja/luokanvalvoja. Mikäli vapaata ei myönnetä, asiasta tehdään kielteinen, valituskelpoinen viranhaltijapäätös.


Poissaoloissa huomioitavaa on, että oppilaan on selvitettävä loman aikana tulleet koulutehtävät ja opiskeltava ne itsenäisesti / huoltajan valvonnassa. Huoltaja on vastuussa asioiden oppimisesta. Loman aikana olevien kokeiden suorittamisen oppilas sopii luokan- tai aineopettajan kanssa. Oppilaalle ei
järjestetä pääsääntöisesti tukiopetusta loman vuoksi. Oppilaan poistuessa koulupäivän aikana koulun alueelta, muutoin kuin opiskeluun liittyvissä syissä, vastuu on huoltajalla eikä oppilas ole kaupungin vakuutuksen piirissä.

Koulupäivän aikana tapahtuvista käynneistä hammaslääkärillä, terveydenhoitajalla, terveyskeskuksessa tai terapioissa, ilmoitetaan etukäteen luokanopettajalle tai luokanvalvojalle. Edellä mainittuihin huoltaja järjestää kuljetuksen omalle lapselleen.

Kaikki opettajat seuraavat oppilaiden poissaoloja ja tekevät merkinnät poissaoloista oppilashallinto-ohjelmaan. Poissa-oloihin puuttumisen malli löytyy:
https://www.jarvenpaa.fi/attachments/text_editor/15336.pdf?name=Perusopetuksen_oppilaan_poissaoloihin_puuttumisen_malli.

Aina kun herää huoli oppilaan poissaoloista, tekee koti ja koulu yhteistyötä oppilaan parhaaksi.

Koulutapaturmat

Oppilas ohjataan tapaturman sattuessa ensisijaisesti terveyskeskukseen. Koululta annetaan tarkemmat toimintaohjeet huoltajalle. Perusopetuslain 34 §:n mukaan koulussa ja koulumatkalla oppilaalle sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Edellytyksenä on, että oppilas on kulkenut suorinta reittiä kodin ja koulun välillä. Kaupungin ryhmätapaturmavakuutus korvaa koulutapaturmasta aiheutuneet välittömät kustannukset. Akuutti ensihoito voidaan hankkia yksityiseltä terveydenhuollolta, mikäli se ei julkiselta puolelta ole mahdollista (esim. röntgen ei ole avoinna). Jatkohoito yksityisellä edellyttää maksusitoumusta vakuutusyhtiöltä.

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Hanna Roihu on tavattavissa koululla x päivinä (päivät eivät ole vielä tiedossa).

Terveydenhoitajan tavoittaa Wilma-viestillä, s-postilla etunimi.sukunimi@keusote.fi, puhelin 050
4970021.

Mikäli oppilaalla on sellaisia päivittäisessä koulutyössä huomioon otettavia terveydellisiä rajoituksia, jotka vaativat erityisjärjestelyjä, niistä pyydetään ilmoittamaan terveydenhoitajalle, liikunnanopettajalle ja luokanopettajalle/luokanvalvojalle. Erityisruokavaliosta sovitaan terveydenhoitajan ja ruokapalveluiden kanssa. Tässä linkki ohjeisiin: https://www.jatsioy.fi/palvelut/ateriapalvelut/

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimista tuetaan kolmiportaisen tuen (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki) keinoin. Lisätietoa kolmiportaisesta tuesta: http://www.jarvenpaa.fi/--Erityisopetus--/sivu.tmpl?sivu_id=6164, kouluilta ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen päälliköltä. Koulussa on mahdollisuus saada tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta sekä joustavaa tukea erilaisissa ryhmissä. Jokaisessa koulussa tehdään pedagogista tiimityötä oppilaiden oppimisen tueksi. Pedagogisen tiimityö on moniammatillista ja tiimin muodostavat ne opettajat ja muut asiantuntijat, joiden työtehtäviin oppilaan tuen toteuttaminen tai suunnittelu kuuluu. Pedagogisen tuen suunnittelu tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa.

Arviointi koulutyössä

Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti ja painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista, eli arviointi ja siihen perustuva ohjaavan palautteen antaminen toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Tärkeässä osassa tässä ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Arvioinnin järvenpääläiset painotukset ovat:

 • positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luominen sekä vahvuuksien löytäminen
 • arvioinnin monipuolisuus, arvioijina oppilas, ryhmä ja opettaja yhteistyössä huoltajien kanssa
 • oppimista edistävän ja ohjaavan palautteen antaminen.

Linkki OPS -sivuille: https://www.jarvenpaa.fi/--Opetussuunnitelma--/sivu.tmpl?sivu_id=563

Uskonnolliset tilaisuudet

Koulun uskonnonopetus on tunnustuksetonta. Koulusta tiedotetaan oppilaita ja huoltajia koulupäivän aikana mahdollisesti tapahtuvista uskonnollisista tilaisuuksista. Koska oppilaalla on huoltajan ilmoituksesta mahdollisuus kieltäytyä uskonnon harjoittamisesta, koulun tulee ilmoittaa sen järjestämistä uskonnollisista tilaisuuksista hyvissä ajoin. Ilmoitus voidaan tehdä esim. lukuvuosittain ja tilaisuuksittain. Koulu järjestää uskonnollisen tilaisuuden rinnalle toisen tilaisuuden tai tapahtuman.

Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Käytännön tasolla oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus, johon valitaan vuosittain edustaja kultakin luokalta. Oppilaskunta järjestää yhdessä koulun henkilökunnan kanssa erilaisia viihtyvyyttä ja hyvinvointia lisääviä tapahtumia.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Perusopetuslaki 35§)

Oppilailta edellytetään asiallista, hyvien käytöstapojen mukaista kielenkäyttöä ja käytöstä.

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Perusopetuslaki 29§)

Koulukiusaamista ei sallita missään muodossa ja sen esiintymistä pyritään ennalta ehkäisemään. Mahdollisen kiusaamisen lopettaminen edellyttää yhteydenpitoa koulun ja kodin välillä sekä tapausten välitöntä julkituomista.

Kaikissa ongelmatilanteissa tulee kääntyä opettajien, rehtorin ja/tai koulun muun henkilökunnan puoleen.

Oppilas on korvausvelvollinen tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon osalta, olipa hän minkä ikäinen tahansa.

Huoltajan velvollisuudet

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (Perusopetuslaki 26§). Huoltaja on velvollinen selvittämään huollettavansa poissaolot.

Huoltaja osallistuu huollettavansa koulunkäynnin tukemiseen sekä arviointikeskusteluihin.

Arvotavarat

Koulu ei vastaa kouluun tuoduista arvotavaroista niiden rikkoutuessa tai kadotessa koulupäivän aikana. Polkupyörä kannattaa aina lukita koulupäivän ajaksi.

Oppikirjat, materiaalit ja työskentelyvälineet

Huoltaja on velvollinen korvaamaan kadonneen tai vahingoitetun kirjan tai muun vastaavan materiaalin
uuden hinnan mukaisesti.

 

Koulun tapahtumia lukuvuonna 2020-2021

Vanhempainkoulu ekaluokkalaisten vanhemmille to 20.8. ja ti 25.8., molempina iltoina klo 18.00-19.30

Koko koulun vanhempainilta

Seurakuntaopiston kaveripäivä

Uinnit vko

Koulukuvaus

lauantai koulupäivä

KOULU TÄYDENTÄÄ tätä lukuvuoden alkaessa ja lukuvuoden kuluessa

Koulun TVT-välineiden käyttäminen

Jokaisessa järvenpääläisessä peruskoulussa on oppilaiden käytössä mm. iPadeja sekä kannettavia tietokoneita.

Yllä mainittuihin laitteisiin ei saa ladata mitään ylimääräistä ja laitteita tulee käsitellä asiallisesti kuten
muitakin koulun opiskeluvälineitä.

Omien mobiililaitteiden käyttäminen koulussa

Mobiililaitteella tarkoitetaan älykännyköitä, tablet-tietokoneita (esim. iPad) ja kannettavia tietokoneita (läppärit). Omilla laitteilla saatetaan käyttää esimerkiksi tiedonhakupalveluja, sähköisiä
oppimateriaaleja sekä koulun verkko-oppimisympäristöä. Niillä myös voidaan ottaa muun muassa koulutehtäviin liittyviä valokuvia.

Oppilaiden omien laitteiden käytössä noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Oman mobiililaitteen saa tuoda kouluun. Oman laitteen tuominen tai sen käyttäminen koulussa ei ole pakollista, eikä koulu edellytä laitteen hankintaa.

 • Koulusta kerrotaan, milloin laitteita saa käyttää. Laitteiden käytössä tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä. Opettaja päättää, millä oppitunnilla laitteita käytetään ja mihin käyttötarkoitukseen.

 • Oppilaiden laitteet ovat koulussa omalla vastuulla. Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lukien mahdolliset mobiilidatakustannukset. Kouluilla on langaton verkko, jota on mahdollista käyttää maksuttomasti.

Lisätietoja: Koulun digitiimiltä: Saija Sappinen ja Benjam Jyrinki (etunimi.sukunimi@edu.jarvenpaa.fi)

Tietosuoja

Tietosuojaselosteet löytyvät https://www.jarvenpaa.fi/--Tietosuoja-_ja_rekisteriselosteet--/sivu.tmpl?sivu_id=8951

 

 

 

 

Netland-tuotantoa