Kyrölän koulu

Oppilaan tuki ja erityisopetus

Kyrölän koulussa lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta niin, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, ohjaus, avustajan työpanos, oppilashuollollinen työ ja pedagogisen tuki, opetuksen eriyttäminen ja opetusryhmien joustava ryhmittely. Aloitteen tuen antamisen alkamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä erityisopettajan kanssa oppilaiden kaikissa tuen vaiheissa. Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Osa-aikaisella erityisopetuksella tuetaan kaikilla tuen tasoilla oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistään oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä.

Koulumme erityisopettajana toimii lukuvuonna 2020-21 Laura Olkkonen.

                                                             

                   

Netland-tuotantoa